Category Archives: Article

บุหรี่ไฟฟ้า: เทคโนโลยีใหม่เพื่อการเลิกบุหรี่?

การสูบบุหรี่เป็นปัญหาใหญ่ด้านสุขภาพของประชากรไทย มีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ปีละกว่า 70,000 คน การเลิกบุหรี่เป็นสิ่งสำคัญ รัฐบาลไทยมีมาตรการควบคุมการสูบบุหรี่หลายอย่าง เช่น ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ เก็บภาษีบุหรี่ รณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ในการแปลงน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าให้กลายเป็นไอ ผู้ใช้สูดไอเหล่านี้เข้าปอด บุหรี่ไฟฟ้าเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้สูบบุหรี่ หลายคนมองว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่มวน...